عشق لالائی بارون تو شباست....

دلم گرفته خيلی زياد تو که از دل من خبر نداری تو که نمی دونی دلمو هيچ چيزی شاد نميکنه فقط تو رو می خوام فقط تو .....
دلم می خواد باهات حرف بزنم
خدايا من بايد چه کار کنم به کی بگم حرف دلم رو...

/ 0 نظر / 2 بازدید