بايد از عطر اقاقی تو رو اغاز کنم
با صدای خيس بارون تو رو اواز کنم
از تماشای قناری به تو پرواز کنم
به تو پل ميزنم از بهانه هامو
از همه شبانه هامو
ميرسم به تو دوباره
بوی عطر تو ميدن ترانه هامو
پر اسمت ميشن عاشقانه هامو
از گل و شعر و ستاره
ميرسم به تو دوباره
نيستی اما يادت اينجاست

/ 0 نظر / 3 بازدید