یار خوبم هر روز تنها خواسته قلبم از خدا تو ابراهیمقلب

ابراهیم ما یه زوج خوشبختیمقلبتمام قلبم مال خودت ابراهیم یارمقلب

/ 0 نظر / 27 بازدید