گریهابراهیم دلم گرفته بود الان با گریه برات یه ایمیل فرستادم

ابراهیم نمی دونم ایمیل های من و می بینی یا نه

برای همین گریه ام گرفته چون تنها دلخوشی من اون ایمیل بود

ابراهیم که برات می فرستادم

 خدایا چرا هر وقت امیدوارم  برای حرف با ابراهیم چرا این بی خبری ها میاد

چرا؟

ناراحت

خدایا نمی دونم کی این بی خبری ها برای همیشه تمام می شه

از سال قرار تا امروز

این بی خبری ها خیلیییییییییییییییی سخته

هر روز خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سخته

گریه ام گرفته

کاش موبایل تو رو می دونستم ابراهیم

خدایا

گریه

ابراهیم جمعه پاییزی قرار تو برای همیشه دلم و با خودت بردی

تو مال خودمی ابراهیم برای همیشه از این سفر بیا

ناراحت

ابراهیم تنها خواسته قلبم که تو برای همیشه پیش من باشی

نمی ذارم هیچ وقت تنهائی سفر بری هیچ وقت

ناراحت

تو مال خودمی جفت عاشق خودم ابراهیم

تو من و توی آغوش خودت گرفتی جمعه قرار

تو دستای من و توی دستات گرفتی جمعه قرار

بخاطر عشقت از این سفر بیا

ابراهیمقلب

بذار برای همیشه این بی خبری ها تمام بشه ابراهیمقلب

 

 

/ 0 نظر / 128 بازدید