ابراهیم قلب های ما با هم می زنه

قلبم برای قلب تو ابراهیم قلب عاشق تو برای قلب من عشق خوبمقلب

یار عاشق خودم

عاشقتم ابراهیمقلب

قلبابراهیم عشقت و توی دلم می پرورم

ابراهیم جفت عاشق خوبم دلم بی تاب توقلب

بیا پیش یارت ابراهیمقلب

قلب

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید