قلبابراهیم دلم می خواد زود زود زود بیای جفت خوبم قلبم دلم بی تاب توقلب

ابراهیم قلبمقلب

عاشقتم ابراهیمقلب

ابراهیم تو مال خودمی بیاقلب

ابراهیم بیا پیش یارتقلب

قلب

/ 0 نظر / 22 بازدید