نوروز ايرانه همه چيز بهاری و قشنگه اما اينجا من که بوی بهار و نمي شنوم عطر شکوفه ها نسيم خوش بهاری ......
می دونی اين روزا خيلی دلم گرفته اينجا هم هوا داره سرد ميشه من بيشتر دلم مي گيره
دلم دستای گرمت و می خواد .....

/ 0 نظر / 2 بازدید