دل آرام عزیزم خوبم ابراهیم شه عاشق من بیا پیش یارت

ابراهیم قلبم

بیا

یارم خندانی در جانم جانی دلم می خواد در آغوشم بمانی

قلب

/ 0 نظر / 18 بازدید