ابراهیم

دل آرام عزیزم دل من با دلت همیشه پیوند

 

تپش های دلم برای تو یارم ابراهیم من همانم که همان می مانم برای تو

عاشق

دلبسته تو

 

آفتابک و مهتابک من تنها دلخوشی شب و روز من

از سفر بیا

ابراهیم دلم حرف های شیرین ات و می خواد یار شوخ من بی قرار تو

ابراهیم بیا به هم برسیم

توی آشیونه خودم و خودت

یه جفت کبک عاشق

 

/ 0 نظر / 15 بازدید