ابراهیم دلم می خواست پیش تو بودم

دلم نوازش دستات آغوش عاشقت ابراهیم بوسه های تو رو می خواد یارم

ابراهیم بیا

ابراهیم قلبمقلب

جفت خوبم

ابراهیم قلب های ما با هم می زنه بیا پیش یارت

ماچ

/ 0 نظر / 22 بازدید