خيلی دلم ميخواد باهات حرف بزنم
مي دونی چرا بيشتر وقت ها دلم نمي خواد برم بيرون؟
چون وقتی مي بينم که بعضي ها دست عشقشون و گرفتن و يا دارن در کنار عشقشون قدم ميزنن اشک تو چشام جمع مي شه و ياد خودمون مي افتم
اگه تو بودی ما هم می تونستيم روز های قشنگی داشته باشيم

/ 2 نظر / 2 بازدید
يلدا

دنبال كامنتدوني باز گشتم و اينجا نوشتم اين همه سال چرا؟ ???? دلم گرفت

secret

سلام . حالا که رفته ! بهتر نیست خودتو وفق بدی، ؟ بهتر نیست دوباره عاشق بشی؟ اگر مال تو بود ، بود ، اونکه رفته یعنی قسمتت نیست