ابراهیم دلم آغوش عاشقت بوسه های تو رو خیلییییییییییی می خواد

ابراهیم قلبم

جفت خوبم

برای همیشه بیا

قلب

ابراهیم قلب های ما با هم می زنه ابراهیم یار عاشق خودم

/ 0 نظر / 68 بازدید