ابراهیم یارمقلب

به عشقم پیوستیقلب

همنفسی یارم خندانی در جانم جانی دلم می خواد در آغوشم بمانی

قلب

ماچ

/ 0 نظر / 17 بازدید