ميدونی ديشب دوباره خوابت و ديدم
آخه اگه دوسم نداری چرا شبا ميای به خوابم؟
وقتی از خواب پا شدم خيلی دلم می خواست پيشم بودی
دلم می خواست می تونستم خوابم و بهت بگم........

/ 0 نظر / 3 بازدید