ابراهیم دلم می خواد شروع صبح ما توی آشیونه ما پیش هم باشه ابراهیم

برای صبحانه هر چی که دل خودم و خودت می خواد

توت پرتقال پنیر یه میز قشنگ که هر روز ما با هم شروع بشه

orange juice

ابراهیم تو چی دلت می خواد برای خودم و خودت

دلم می خواد هر روز و هر شب پیش تو باشم

قلب

 

/ 0 نظر / 22 بازدید