ساعت 6 ساعت قرار

ابراهیم هر جمعه من برات ایمیل می فرستم نمی دونم اون ها رو می بینی؟

نمی دونم

دلم خیلیییییییییییییی گرفته

کاش می دونستم که اون ایمیل ها رو می بینی یا نه؟ناراحت

خدایا

دلم خیلیییییییییی گرفته از این بی خبری ها

قلب

 همه جمعه ها به یادتم ابراهیم با هر تپش قلبم به یادتم یارم

ابراهیم بیا

قلب

/ 0 نظر / 29 بازدید