تو فکر ميکنی من خوشحال هستم؟ نه اينطور نيست
به خدا ديگه با هیچ چيزی خوشحال نمی شم
فقط دلم می خواد شبها با صدای تو بخوابم و صبح ها با شوق تو بيدار بشم
فقط دلم تو رو می خواد

/ 0 نظر / 2 بازدید