ابراهیم کی از سفر میای پیش یار خودت ابراهیم دلتنگتم

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ابراهیم من و توی بغل خودت بگیر ابراهیم از سفر بیا

ناراحت

/ 0 نظر / 80 بازدید