سلام نميدونم چرا نميتونم چيزی بنويسم چرا دستم به نوشتن نميره چرا وقتی تو رفتی من ديگه خوشحال نشدم تو رفتی و اون دختر شاد و با خودت بردی ميخوام اينجا برای تو بنويسم تو که همه چيز منی کاش ميدونستی که يه قلبی اينجا برای تو دلتنگ و بی قراره

/ 0 نظر / 4 بازدید