ابراهیم دلتنگتم دلم می خواست الان پیش تو بودم یارم دلم بی قرار توقلب

ابراهیم دلم می خواد هر نفس پیش تو باشم

بیا

خیلییییییییییییییییییییییییییی به یادتم

خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ابراهیم ما به هم می رسیم از ته قلب عاشقم می دونم که تو میای

ابراهیم تو مال خودمی

 جفت عاشق خودم قلب های ما با هم می زنه بیا

عاشقتم ابراهیم قلب

بیا

ابراهیم دلم نوازش دستات بوسه های تو رو می خواد هر روز و هر شب

قلب

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید