ابراهیم دلم می خواد خودم و خودت توی یه آشیونه قشنگ عاشقانه

هر روز و هر شب پر از بوسه و خوشبختی

خجالت

ابراهیم زود زود زود بیاقلب

/ 0 نظر / 23 بازدید