دلم می خواد سفره عقد خوشبختی ما قشنگترین باشه ابراهیمقلب

قند توی تور سفید

دل خودم و خودت پر از خوشبختیقلب

قلب

ابراهیم دلم می خواد قشنگترین سفره عقد و بچینیم

قلب

/ 0 نظر / 18 بازدید