ديروز عصر يه رنگين کمان خيلی قشنگ شده بود خيلی دلم ميخواست اون موقع کنارم بودی
دستام و تو دستات می گرفتی
اينقدر تو جاده مي رفتيم و مي رفتيم تا به رنگين کمان برسيم

/ 0 نظر / 2 بازدید