امروز صبح وقتی از خواب پا شدم دوباره خوابم برد و خواب ديدم که کنار يه دريای خيلی قشنگم
از دريای اينجا خيلی قشنگتر بود با يه خليج فيروزه ای رنگ داشتم کنار ساحل دريا تو ماسه ها قدم ميزدم چقدر خنک و زلال بود تو هم کنارم بودی

/ 0 نظر / 2 بازدید