بارون

بارون می باره مثل چشمای من که برای تو می باره
چقدر هوا سرد شده چقدر دلم دستای گرمت و می خواد
بارون و دوست دارم هنوز چون تو رو يادم مياره.....
چقدر با شنيدن ترانه های سياوش قميشی چشام پر از اشک ميشه
عزيزم هر جا هستی پيش منی هميشه به يادتم

/ 0 نظر / 24 بازدید