خسته شدم اعصابم داغونه
از صبح تا حالا صد بار چشام پر از اشک شده دلم می خواد فرياد بزنم اين حرفا اين بغض ها اين دلتنگی ها تو دلم جمع شدن و با گريه می بارن اما دلم اروم نميشه

/ 0 نظر / 2 بازدید