فقط تو

برای تو می نويسم برای تو که هنوز نمی دونی دوستت دارم عشقم و باور نداشتی نميدونستی که تو دنيای منی نمی دونستی که بی تو من ديگه هيچ شوقی ندارم ديگه هيچ چيزی برام قشنگی نداره تو بهار من بودی
مهربون من يه روزی حالم برات مهم بود يه روزی تو هم دلت برام تنگ ميشد يه روزی دوسم داشتی .............
کاش می دونستی که قلبم فقط تو رو می خواد

/ 0 نظر / 2 بازدید