ابراهیم دلم می خواد به هم برسیم همیشه پیش من باشی

هر روز هر شب هر مهتاب

قلب

دستات توی دستم باشه یارم دستای عاشقت ابراهیمقلب

قلب

/ 0 نظر / 28 بازدید