عاشقتم می دانی یارم سرود عشق را برای تو می خوانم

قلب

ابراهیم امیدوارم از خدا کاش برسیم به سوی هم هر روز شیرین با توقلب

قلب

/ 0 نظر / 17 بازدید