ابراهیم امروز خیلیییییییییییییی سرد و بارونی مثل پاییز

دلم می خواست پیش تو بودم

دلم می خواست جمعه قرار بود

ابراهیم تمام جمعه ها خیلییییییییییییییییییییییییییییی یه دنیا دلتنگتم

قلب

کاش برای همیشه تو بیای پیش من

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای

دلم می خواست الان توی این بارون با هم می رفتیم بیرون زیر یه چتر

قلب

دستات توی دستای من ابراهیمقلب

دلم می خواد هر روز برای ما جمعه خودم و خودت باشه

هر روز پیش یار خودت باش

قلب

عاشقتم ابراهیم هر روز بیشتر

قلب

/ 0 نظر / 24 بازدید