ابراهیم یارم قلبم دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت

 تپش های قلب تو آرام دل عاشقمقلب

قلب

ابراهیم بیا پیش یارت قلب

قلب

ابراهیم جفت خوبمقلب

 عشق بی همتا می سازیم من و تو یارمقلب

 

/ 0 نظر / 21 بازدید