ابراهیم دلم می خواد بیای دلم می خواد با هم حرف بزنیم

ابراهیم یادته ما وقتی با تلفن با هم حرف می زدیم

هر چی میگفتیم با هم می گفتیم و می خندیدم

ابراهیم دلم برای شوخی های تو خیلیییی تنگ بیا از سفر یارم

ابراهیم دلم بی تاب بی قرار تو بیا

الان بارون گرفته بیا

روزهای بارونی می دونی چی دلم می خواد ابراهیمقلب

من و تو زیر یه چتر دستات توی دستم باشه ابراهیمماچ

تمام خوشبختی بیاد توی دلم که تو پیش من باشی

ابراهیم تو روزهای بارونی چی دلت می خواد؟

دلم می خواست می دونستم

من برات زیر بارون سرود عاشقانه بخونم حرف قلبم و به تو بگم

توی شعر

که خیلییییییییییییییییییی عاشقتم ابراهیمقلب

دلم می خواد زیر یه چتر زیر بارون

من و تو نزدیک تر از نفس به هم

که قلب ما تند تند می زنه برای هم مثل جمعه قرار

که من و تو آغوش خودت گرفتی

بیا ابراهیم دلم بی تاب تو

قلب

ابراهیم دلم می خواد بوسه بذارم روی لب های تو

خجالت

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید