ابراهیم یار خوبم دلم می خواد زود زود زود بیای یارم قلبم جفت خوبمقلب

بیا

عاشقتم ابراهیمقلب

ابراهیم قلب های ما با هم می زنه هر نفس با هم هستیم ابراهیمقلب

قلب

/ 0 نظر / 22 بازدید