فقط تو

سلام به تو که هر روز به شوق تو از خواب پا ميشم
امروز از صبح خیلی دلم گرفته بود حتی دستم به نوشتن هم نمی رفت که اینجا چیزی بنویسم عصر جمعه ها خیلی دلم می گیره دلم برات تنگ میشه اما هیچ راهی ندارم فقط گریه .....
تمام روز یاد تو با منه دست خودم نیست حتی وقتی بیرون میرم همش حواسم پرته همش دلم پیشته با شنیدن هر ترانه ای چشام پر از اشک میشه
نمی دونی چقدر دلم گرفته دلم می خواد باهات حرف بزنم فقط با تو
آخه تو با دل من چه کار کردی که اینجوری شد ؟ که دیگه هیچ چیزی دلم نمی خواد
کاش قدر اون روزای قشنگمون رو بهتر می دونستم
آدم بزرگتر که ميشه اون وقت ميدونه که می تونست قدر لحظه هاش و بهتر بدونه

/ 0 نظر / 2 بازدید