ابراهیم تمام تپش های قلبم تمام نفس های من برای تو

برای جمعه قرار

جمعه خوشبختی ما

ابراهیم بیا

قلب

 

/ 0 نظر / 21 بازدید