دلم چهارشنبه سوری های ايران و می خواد بوی دود بوی آتيش یادش بخیر
دلم اون حال و هوای ايران اون شور و شوقها برای نزديک شدن عيد نوروز و می خواد
البته کنار اونی باشی که دوستش داری

/ 0 نظر / 2 بازدید