غروبه سرده پاييزه خيلی دلم گرفته ياد خاطرات خودمون می افتم با تو هيچ وقت سردی پاييز و نفهميدم هميشه روزام گرم بود نمی دونم چرا سرنوشت من اينجوری شد؟ خيلی خسته ام خيلی تنهام02.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید