نمی دونم چرا وقتی به موبايلت زنگ می زنم رو پيام گيره؟ اولش که می خوام شماره بگيرم قلبم تند تند می زنه وای الان چی می شه؟
چقدر دلم می خواست مثل اون روزا يه بار ديگه موبايلت و جواب بدی
چند روز پيش خيلی دلم برای صدات تنگ شده بود وقتی زنگ زدم رو موبايلت و صدات رو تو پيام گير شنيدم چشام پر از اشک شد

/ 0 نظر / 2 بازدید