اگه ميگم موبايل برای اينه که فقط دلم می خواد تو بهم زنگ بزنی فقط تو
که همون قدری که تو برام مهمی من هم برات مهم باشم به يادم باشی
دلت برام تنگ بشه من که دیگه دلمو به هیچ کی نمیدم دل تو رو هم دیگه پس نمی دم
حالا من هم حرفهای دلم و تو اين وبلاگ می نويسم شايد يه روز تو اومدی که اينا رو نشونت بدم
مثل دفتر خاطراتم که حرفامو توش می نويسم که از تو می نویسم و دلم می خواد يه روز ببينيش ديدی ديروز گفتم از عشقم نمی نويسم اما دوباره نوشتم آخه دلم خيلی برات تنگ ميشه کاش می دونستی

/ 0 نظر / 2 بازدید