ابراهیم قلبم یار خوبم تاج روی موهام به عشق تو می بالمقلب

بیا

عشقت به دل می پرورم ابراهیمقلب 

ابراهیم بیا به هم برسیم یارمقلب

قلب

/ 0 نظر / 23 بازدید