رو نرده ايونمون کفترا اروم ميشينن نگا به دستام ميکنن کی براشون دون مي ريزم
ميگن اگه دونه بدم منو همراه ميبرن رو بالشون به کهکشون زير طاق اسمون
اينقدر ميرن ميرن ميرن
تا تو رو پيدات بکنن
منو کنارت بشونن
دوباره پرواز بکنن

/ 0 نظر / 28 بازدید