ابراهیم من و بگیر توی بغل خودت ابراهیم تو تپش های قلب من هستی

عاشقتمقلب

قلب

همیشه با تو هستم ابراهیم هر نفس پیش تو یارمقلب

 

/ 0 نظر / 28 بازدید