دلم خيلی گرفته يه فال حافظ زدم این اومد:

معاشران گره از زلف يار باز کنید شبی خوش است بدين وصله اش دراز کنيد
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند وان يکاد بخوانيد و در فراز کنيد

/ 0 نظر / 2 بازدید