ستاره دريای مغرب

امشب چقدر ماه تو آسمون قشنگه ماه نقره ای با يه ستاره کنارش دلم می خواد يه غروب با هم زير نور ماه باشيم تو دستامو بگيری تو دستت و نوازش کنی .....
دلم می خواد يه شب با هم تو جاده همون جاده که از کنار دريا رد می شه ترانه دريای مغرب و بشنويم يه شب پر ستاره فقط من و تو
دلم برات تنگ شده

/ 0 نظر / 2 بازدید