ابراهیم قلبم

ابراهیم دلم می خواد بیای با هم بریم بیرون یار خوبم قلبم

دستات توی دستم مثل جمعه قرار

دلم پر از خوشبختی از عشق تو

از گرمی دستات

ابراهیم دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشق تو یارم

ابراهیم دلم می خواد بوسه بذارم روی دستات روی لب های تو

ابراهیم کی میای؟

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم

ابراهیم زود زود زود بیا

خیلییییییییییی دلم نوازش دستات و می خواد

ابراهیم دلم می خواد هر روز ما مثل جمعه قرار باشه هر روز پر از خوشبختی

هر روز توی آغوش تو یارم

قلب

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید