ابراهیم من و توی بغل خودت بگیر یارم قلبم ابراهیم دلم بی قرار توقلب

بیا

ابراهیم قلب های ما با هم می زنه تو مال خودمی ابراهیم جفت عاشق من

عشق خوبم بیا

ماچ

/ 0 نظر / 20 بازدید