جاده عشق قرارمونه......

اولين نگاهتو فراموش نميکنم نگاه يه عاشق که با اينکه از عشقش نميگه اما نگاهش دستاش حرف دلش و ميزنه......
هنوز هم جمعه ها که ميشه چشامو پر از اشک ميکنی هنوز هم جمعه ها بيقرارت هستم
خودت نيستی اما يادت با منه فقط همين خاطرات و دارم ......
دلم خیلی گرفته.....

/ 0 نظر / 2 بازدید