ابراهیم دلم می خواد با موبایل با هم حرف بزنیم

خیلییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد

ابراهیم یارم دلم حرف های شیرین تو رو می خواد شوخی های تو

حرف های تو ابراهیمقلب

اینکه از من تعریف کنی ابراهیمخجالت

مژه

دلم پر از خوشبختی بشه از عشق تو ابراهیم یار خوبم

قلب

اینکه قلبم تند تند بزنه وقتی با تلفن با هم حرف می زنیم ابراهیمقلب

قلب

ابراهیم زود زود زود تلفن خودت و بیار

/ 0 نظر / 22 بازدید