همه لحظه ها با تو بهاری ميشن همه روز ها بوی بهار می گيرن شکوفه بارون ميشن چقدر دلم برات تنگ شده عزيزترينم