دخت ایران

هفدهم من و تو
 
 
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٤  

ابراهیم شاهزاده عاشق خودم از ته قلب خوشبختیم

 برای عشق خودم و خودت

قلب 
 
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٤  

قلبابراهیم تو چی دلت می خواد؟

ابراهیم تو کی میای؟

ابراهیم دلم می خواد توی دست خودم و خودت حلقه باشه

ابراهیم دلم می خواد دستات توی دستم باشه

ابراهیم دلم می خواد بوس های عاشقانه تو روی صورتم باشه

ماچ

عاشقتم ابراهیمقلب 
 
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٤  

ابراهیم عشق ما مثل یه درخت سرو

یه درخت پر غرور

که الان با گذشت سال ها با خوشبختی عشق خودم و خودت و می بینیم

خیلیییییییییییییییی توی دل خودم و خودت خوشبختی میاد

که تمام سال ها برای هم صبر داشتیم

ابراهیم ما خیلیییییییییییییی خوشبختیم

که هر روز و هر سال که گذشته از جمعه قرار

تمام سال ها قلبم گفته که تو میای ابراهیم که ما به هم می رسیم

ما از قلب هم می دونیم ابراهیمقلب

  
 
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٤  

ابراهیم دلم یه خونه قشنگ می خواد

یه خونه که توی اون بوی کیک باشه

 که تو وقتی از بیرون میای خونه خوشحال باشی که دلت بخواد زود بیای خونه

ابراهیم دلم بهترین روزهای عاشقانه سال های قشنگ و می خواد

ابراهیم کی میای؟

قلبابراهیم عزیزدلم

 

  
 
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٤  

ابراهیم دلم کامنت های تو حرف قشنگ تو رو خیلیییییی می خواد هر صبح بیا

خجالت

ابراهیم قلبم

عزیزدلم

عاشقتم ابراهیمقلب

  
 
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۳  

قلبابراهیم دلم می خواد دستای عاشقت توی دستم باشه همیشه هر روز 
 
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۳  

ابراهیم ما یه جفت خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوشبختیم

ماچابراهیم ما به هم می رسیم ابراهیم تو میای از ته قلبم می دونم

قلب 
 
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۳  

قلبابراهیم قلبم

عاشقتم ابراهیمماچ

همیشه خودم و خودت

همیشه ما

  
 
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۳  

قلبابراهیم دلم یه خونه جفتی قشنگ می خواد

ابراهیم که هر روز عشق ما بیشتر بشه

که هر روز بوس های عاشقانه تو روی صورتم

که با هم مهتاب و ببینیم

ابراهیم الان بارون گرفته دلم نوازش دستات و می خواد

عاشقتم ابراهیمقلب

همیشه خودم و خودت

ابراهیمقلب

نفس

قلبم

عزیزدلم

 

  
 
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۳  

ابراهیم روزی که عشق خودت و توی دلم گذاشتی

اون موقع تازه 22 سال بودم ابراهیم

 تا الان این آرزوی قلبم که با هم عروسی کنیم ابراهیمقلب

که  حلقه تو دست ما باشه

که به تو بگم شوهر

ماچ

دلم می خواد اون روز زود بیاد

قلب