دخت ایران

جمعه هفدهم پرتقال خودم و خودت

 

ابراهیم تا بی نهایت باهاتم

ابراهیم خیلییییییییییییییییییی دلم می خواد از سفر بیای

ابراهیم به خاطر من بیا

ماچ

قلب

 

 

 

+   دختر ایرانی ; ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱۳

 

ابراهیم این روزها در حال طراحی و دیزاین لباس بچه هستم

دلم می خواد اون ها رو ببینیمژه

دلم می خواد زودتر بیای

دلم می خواد اگر بشه من اون ها رو بسازم

و هر جا که با هم رفتیم من توی کار طراحی لباس بچه باشم

هر جا توی هر کشوری که با هم بریم من توی کار دیزاین لباس بچه باشم

چه توی اروپا باشیم چه توی دبی یا هر جا که تو باشی

من اینو دلم برای خودم می خواد  لباس بچه همیشه قشنگ

 

 

+   دختر ایرانی ; ۸:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱۳

سرو عاشق خندونم

ابراهیم دلخوشی هر صبح برای من توئی

دلم می خواد یه روز بیام که تو تلفن خودت و آورده باشی

کی میای خوشتیپ من سرو عاشق خندون خودم ابراهیم عشقم

ابراهیم مال من هستی جونم

قلب

 

+   دختر ایرانی ; ٧:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱۳

 

ابراهیم جونم به جون تو بسته زودتر از سفر بیا یارت تو رو خیلییییی می خواد

قلب

ابراهیم تلفن خودت و بیار

ماچ

 

+   دختر ایرانی ; ٧:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱٢

برای من از سفر بیا ابراهیم

ابراهیم مثل همه جمعه ها خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییی دلتنگتم

ابراهیم دلم می خواد بیای بوسه بذارم روی لب های تو

بوسه بذارم روی دستای عاشقت

 دستائی که عاشقانه دستم و توی دستای گرم خودش گرفت

و همه خوشبختی ها روی توی قلبم گذاشته

دستای مردونه تو

ابراهیم جمعه قرار با یه دنیا خوشبختی منو توی آغوش عاشقت گرفتی

دلم می خواد هر روز و هر شب اون لحظه خوشبختی با ما باشه

آغوش گرم و عاشقت

نوازش دستات

ابراهیم هر روز و هر شب از خدا خواستم این تنهائی ها تمام بشه

که تو بیای مثل همیشه خندون مثل همیشه پر از عشق

که همه خوشبختی ها توی دلم بیاد

ابراهیم غرور تو نگاه عاشق تو همیشه با من هست

 جفت همیشه عاشق تو یارت منم

برای من بیا

فقط خودم

برای خودم بیا ابراهیم

دلم می خواد مثل جمعه قرار توی ماشین دستات توی دستم باشه

دلم می خواد نگاه عاشقت هر شب و هر روز با من باشه

دلم می خواد به تو بگم همسرم

مرد عاشق و خوبی که خدا برای خودم ساخته فقط برای خودم

نیمه عاشق خودم

ابراهیم تا همیشه باهاتم تا بی نهایت

قلب

ابراهیم تمام جمعه ها ساعت 6 ساعت قرار یه دنیا به یادتم

ابراهیم یارم با تو هر شب و هر روز خوشبختم

ماچ

همه چیم توئی ابراهیم یار عاشق خوبم

+   دختر ایرانی ; ٥:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱٢

 

ابراهیم دلم می خواد از سفر بیای

 که دل خودم و خودت همیشه خوش باشه از عشق ما

قلب

ابراهیم یار عاشق خوبم همیشه باهاتم

ماچ

 

+   دختر ایرانی ; ۳:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱٢

ابراهیم به خاطر من بیا

ابراهیم همه چیم توئی عشق خوبم یارم قلبم

ابراهیم جونم یارم عشق خندونم از سفر بیا

ماچ

 

 

+   دختر ایرانی ; ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱٢

 

خدایا یارم و می خوام ابراهیم جفت عاشق خودم

ابراهیم تمام دلم و به تو دادم تمام قلبم

کاش غم هیچ وقت توی دل من و تو نیاد

ابراهیم بیا به آینده نگاه کنیم فردا و فرداها همه اون ها مال من و تو عشق خوبم

ابراهیم دلم می خواد به سوی آینده پر از خوشبختی بریم با هم

ابراهیم دلم یه آشیونه قشنگ با تو می خواد

قلب

+   دختر ایرانی ; ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱٢

یار عاشق خوبم ابراهیم

ابراهیم همه جمعه با تمام قلبم به یادتم

قلب

 

+   دختر ایرانی ; ٦:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱٢

 

ابراهیم دلم می خواست توی آشیونه خودم و خودت بودیم

ماچ

دلم بوسه های تو دلم نوازش دستای عاشقت و می خواد ابراهیمقلب

ابراهیم تو یار خودمی ابراهیم تو مال خودم هستی تمام قلبم ابراهیم

بیا

تمام قلبم همه دلم مال خودت ابراهیمقلب

ابراهیم هر نفس باهاتم هر روز هر شب هر جمعه هر نفس

بیا از سفر برای همیشه بیا پیش جفت خودت

یار عاشق با وفای خوبم عزیزدلم

بیا

ابراهیم تو نفس های من هستی تو دل خوشی من

تو خوشبختی قلبم ابراهیم

قلب

ابراهیم دوستت دارم تا بی نهایت

خیلییییییییییییییییییییییییییییییی

ابراهیم بیا

قلبابراهیم از سفر بیا ابراهیم تلفن خودت و بیار

ماچ

 

+   دختر ایرانی ; ٧:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/۸/۱۱

← صفحه بعد
design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir